Advertising


I can สำคัญกว่า IQ


เวลาที่เราวิ่งมารับโทรศัพท์จากที่ไกลๆ…เมื่อถึง
โทรศัพท์..เสียงมันมักจะหยุด…
เราจะเข้าไป 1 จังหวะเสมอ…


With Money you can buy a HOUSE but not a HOME
With Money you can buy a CLOCK but not TIME
With Money you can buy a BED but not SLEEP
With Money you can buy a BOOK, but not KNOWLEDGE
With Money you can a DOCTOR, but not GOOD HEALTH
With Money you can buy a POSITION but not RESPECT
With Money you can buy BLOOD but not LIFE
With Money you can buy SEX but not LOVE


จะรู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่
ก็ต่อเมื่อเราได้…ออกเดินทาง
จะรู้ว่าคุณค่าของอะไร ในสักอย่าง
ก็ต่อเมื่อเราได้…เสียมันไป

จะรู้ความหมาย ของฟ้าหลังฝน
ก็ต่อเมื่อเราผ่านพ้น…มันมาได้
จะรู้ว่ายังมีเรื่องราว อีกมากมาย
ก็ต่อเมื่อเราเปิดใจ…ยอมรับมัน

จะรู้ว่าในหนังสือ มีอะไร
ก็ต่อเมื่อเราได้…ลองเปิดอ่าน
จะรู้เวลา ของดอกไม้บาน
ก็ต่อเมื่อเราเฝ้าตาม…อยู่อย่างนั้น

จะรู้ว่าเรื่องหัวเราะ มันมีค่า
ก็ต่อเมื่อเราเสียน้ำตา…ในสักวัน
จะรู้ถึงความในใจ ของกันและกัน
ก็ต่อเมื่อเราได้พูด…มันออกไป

จะรู้ว่าอะไรที่เรียกว่าคิดถึง
ก็ต่อเมื่อในความคำนึง…มีใครสักคน
จะรู้ความหมายในคำรัก สักหน
ก็ต่อเมื่อมีใครบางคน…ให้หวั่นไหว

จะรู้ว่าค่ำคืนนี้ คงไม่เงียบเหงา
ก็ต่อเมื่อเรื่องเล่า…ได้มีโอกาสบอกไป
จะรู้ว่าทุกคำพูด หมดความหมาย
ก็ต่อเมื่อคนๆนั้น…ไม่อยู่ให้บอก


น้ำขึ้นให้รีบตัก ถ้าจะรักให้รีบบอก


ก่อนเซ็นต์ชื่อในเอกสารใดๆ
พึงจำไว้ว่า..ข้อความตัวโตๆ นั้น
คือผลประโยชน์ที่เขาจะให้เรา
แต่ที่พิมพ์ไว้ตัวเล็กๆ นั่น..
คือสิ่งที่เราต้องเสีย..


สิ่งที่มีค่ามาก..ย่อมมีอุปสรรคเยอะ


น้ำ…ทำให้เรือลอยได้…
น้ำ…ก็ทำให้เรือจมได้…


Advertising