Advertising


ไม่มีความลับสู่ความสำเร็จหรอก
มีแต่การเตรียมการอย่างหนัก
และเรียนรู้จากความล้มเหลวเท่านั้นแหละ
ที่พาไปสู่ความสำเร็จ

Tags: , , , ,


Comments are closed.

Advertising