“ความดี” ของคน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนังหน้า
แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งมีค่า
ที่เราเรียกว่า “หัวใจ”

Tags: , ,


Comments are closed.