แยกให้ออก
คนที่คุยกับเรา…เมื่อเขาว่าง
กับคนที่หาเวลาว่าง…เพื่อคุยกับเรา


Comments are closed.