Advertising


ก่อนที่ใครคนหนึ่งจะ “เฉยชา”
เขาคงผ่านการ เสียความรู้สึก
มามากพอสมควร


เพื่อนแท้
คือ คนที่เห็นความผิดเรา
และบอกให้เราแก้ไข
ส่วนเพื่อนปลอมๆ
ก็เห็นเหมือนกัน แต่มันไม่บอกเรา
กลับไปบอกให้คนอื่นฟัง


คุณจะรู้สึก “เจ็บ”
เมื่อคุณรู้ว่า “เค้าไม่ได้รักคุณ”
แต่…คุณจะรู้สึก “เจ็บมากกว่า”
เมื่อคุณรู้ว่า “เค้ารักใคร”


“ผู้หญิงสวย” สมัยนี้หาไม่ยาก
แต่ผู้หญิงที่ “ยอมทนลำบาก”
สมัยนี้ หายากกว่าเยอะ


เงินก็เหมือนความรัก มันค่อยๆ ฆ่า
ผู้ที่ยึดมั่น ไว้อย่างช้าๆ และเจ็บปวด
และจะคืนชีวิตให้กับ ผู้ที่ส่งมอบมันต่อไป


เตือนตัวเอง ว่าเก่งได้…แต่อย่ากร่าง
รู้รับฟัง….ไม่ใช่พล่ามเป็นน้ำไหล
อย่าหลงตน…ให้คนเขาเหนื่อยใจ
เจอบันได ถ้าขึ้นได้…ต้องลงเป็น


1. สุขใจยามอยู่ใกล้ชิด
2. คู่ช่วยคิดชีวิตก้าวหน้า
3. ให้กำลังใจยามที่เรามีความทุกข์มา
4. เค้าไม่ใช่แค่คนที่ใช่ แต่เค้าทนทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่เป็นเรา !!
© ศิวณัติ ทองคำดี


มีเพื่อนดี เพียงหนึ่ง…ที่พึ่งได้
ดีกว่าเพื่อน มากมาย…ที่อิจฉา
มีมิตรดี เพียงหนึ่ง…ที่เมตตา
ดีกว่ามิตร ร่วมเฮฮา ที่ไร้ใจ


Advertising