Advertising


คำด่าที่ห่วงใย
ดีกว่ากำลังใจที่ไม่จริงจัง


เพื่อนแท้
คือ คนที่เห็นความผิดเรา
และบอกให้เราแก้ไข
ส่วนเพื่อนปลอมๆ
ก็เห็นเหมือนกัน แต่มันไม่บอกเรา
กลับไปบอกให้คนอื่นฟัง


“ผู้หญิงสวย” สมัยนี้หาไม่ยาก
แต่ผู้หญิงที่ “ยอมทนลำบาก”
สมัยนี้ หายากกว่าเยอะ


คนโง่
จะประเมินค่าคน
จากใบปริญญาและใบประกาศ
คนฉลาด
จะประเมินค่าคนจาก
ความสามารถและจิตใจ


การแก้ตัวที่ชั่วร้ายที่สุด
คือการโยนความผิดให้ผู้อื่น


มีเพื่อนดี เพียงหนึ่ง…ที่พึ่งได้
ดีกว่าเพื่อน มากมาย…ที่อิจฉา
มีมิตรดี เพียงหนึ่ง…ที่เมตตา
ดีกว่ามิตร ร่วมเฮฮา ที่ไร้ใจ


คนมากมายอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้
แต่มีคนเพียงน้อยนิด ที่คิดเปลี่ยนแปลงตนเอง


ยามที่เจริญรุ่งเรือง
“เพื่อน” จะรู้จักเรา
ยามที่ตกทุกข์ได้ยาก
เราจะรู้จัก “เพื่อน”


Advertising