Advertising


แยกให้ออก
คนที่คุยกับเรา…เมื่อเขาว่าง
กับคนที่หาเวลาว่าง…เพื่อคุยกับเรา


คืนที่ท้องฟ้ามืดที่สุด
เราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุด
และวันใดที่เราทุกข์ที่สุด
เราจะได้เห็นว่า….
ใครรักเราที่สุด


ถึงไม่ได้ เติบโตในกระกูล “ไฮโซ”
แต่ พ่อแม่ สอนมาดี
อาจจะไม่เรียบร้อย ถึงขั้น “กุลสตรี”
แต่มีข้อดี ก็ตรงที่ “จริงใจ”


1.สิ่งสำคัญที่สดคือ เราต้องเชื่อว่าเราทำได้
2.ผมรู้…ว่าผมไม่รู้อะไร
3.ความสำเร็จมีขั้นตอน อย่าใจร้อน
4.อินเทรนด์ สำหรับผมคือเอาท์
5.จะประสบความสำเร็จ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำเสมอ
6.ความสุขที่แท้จริง บางทีอยู่แค่วิธีคิดแค่นิดเดียว
7.อยากได้อะไรจากใคร ลองให้สิ่งนั้นกับเขาก่อน
8.ความสุขไม่ได้อยู่ที่ราคา แต่อยู่ที่ว่าเราอยู่กับใคร
9.การให้โอกาส สำคัญกว่าการให้เงิน
(โดย คุณ ตัน ภาสกรณที)


เราเรียนรู้ที่จะให้
ให้คนอื่นไม่ใช่เพราะเรา
มีเหลือมากมาย
แต่เรียนรู้ที่จะให้เพราะ
รู้ดีว่า…
การไม่มีมันเป็นอย่างไร?


เราไม่มีสิทธิ์ห้าม สิ่งที่คนอื่นคิด
แต่เรามีสิทธิ์ใช้ชีวิต ในแบบของเรา


เมื่อโกรธจัด อย่าเพิ่งตอบข้อความใคร
เมื่อดีใจ อย่าเพิ่งให้สัญญา
เมื่อเศร้าหนักหนา อย่าเพิ่งตัดสินใจ


ผู้นำ ไม่เอาแต่สร้างผู้ตาม
แต่เขาสร้างผู้นำที่เพิ่มขึ้น


Advertising