Advertising


“ผู้หญิงสวย” สมัยนี้หาไม่ยาก
แต่ผู้หญิงที่ “ยอมทนลำบาก”
สมัยนี้ หายากกว่าเยอะ


เงินก็เหมือนความรัก มันค่อยๆ ฆ่า
ผู้ที่ยึดมั่น ไว้อย่างช้าๆ และเจ็บปวด
และจะคืนชีวิตให้กับ ผู้ที่ส่งมอบมันต่อไป


มองปัญหา ให้เหมือนกับ “เม็ดทราย”
ถึงจะเยอะมากมาย แต่ทรายก็เล็กแค่ “นิดเดียว”


เตือนตัวเอง ว่าเก่งได้…แต่อย่ากร่าง
รู้รับฟัง….ไม่ใช่พล่ามเป็นน้ำไหล
อย่าหลงตน…ให้คนเขาเหนื่อยใจ
เจอบันได ถ้าขึ้นได้…ต้องลงเป็น


คนโง่
จะประเมินค่าคน
จากใบปริญญาและใบประกาศ
คนฉลาด
จะประเมินค่าคนจาก
ความสามารถและจิตใจ


การแก้ตัวที่ชั่วร้ายที่สุด
คือการโยนความผิดให้ผู้อื่น


1. สุขใจยามอยู่ใกล้ชิด
2. คู่ช่วยคิดชีวิตก้าวหน้า
3. ให้กำลังใจยามที่เรามีความทุกข์มา
4. เค้าไม่ใช่แค่คนที่ใช่ แต่เค้าทนทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่เป็นเรา !!
© ศิวณัติ ทองคำดี


มีเพื่อนดี เพียงหนึ่ง…ที่พึ่งได้
ดีกว่าเพื่อน มากมาย…ที่อิจฉา
มีมิตรดี เพียงหนึ่ง…ที่เมตตา
ดีกว่ามิตร ร่วมเฮฮา ที่ไร้ใจ


Advertising