คำด่าที่ห่วงใย
ดีกว่ากำลังใจที่ไม่จริงจัง


หากคุณตัดสินใจจะหายไปจากชีวิตใคร
คุณต้องไปให้ไกลที่สุด
ไกลจนเมื่อคิดจะกลับมา
จนพบว่าคุณมาไกลเกินไปเกินกว่าที่จะย้อนกลับไป


ทำตัวเป็นไม่รู้อะไรซะบ้าง
ก็จะมีโอกาสได้รู้อะไรอีกเยอะ
หากทำเป็นรู้ไปหมด
อาจจะไม่ได้รู้อะไรอีกเลย


ความสำเร็จ
เมื่อมองจากที่ไกลๆจะมีชื่อว่า
“ความฝัน”
เมื่อเดินเข้าไปใกล้ จะเปลี่ยนชื่อเป็น
“เป้าหมาย”
และเมื่อมาอยู่ในมือเรา จะเรียกว่า
“ความสุข”


คืนที่ท้องฟ้ามืดที่สุด
เราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุด
และวันใดที่เราทุกข์ที่สุด
เราจะได้เห็นว่า….
ใครรักเราที่สุด


Never tell a story because it is true.
Tell it because it is a good story.
อย่าพูดทุกอย่าง เพียงเพราะว่ามันคือเรื่องจริง
แต่จงพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดี


เพื่อนแท้
คือ คนที่เห็นความผิดเรา
และบอกให้เราแก้ไข
ส่วนเพื่อนปลอมๆ
ก็เห็นเหมือนกัน แต่มันไม่บอกเรา
กลับไปบอกให้คนอื่นฟัง


“ความฉลาด” อาจทำให้เราคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ดีกว่าคนอื่น
แต่ “ความอดทน” จะทำให้เราก้าวถึงเป้าหมาย