คำด่าที่ห่วงใย
ดีกว่ากำลังใจที่ไม่จริงจัง


บุคคลที่เราควรจดจำ
คนที่ทำให้เราลำบาก
คนที่ช่วยเหลือเรายามลำบาก
คนที่ทิ้งเรายามลำบาก


เมื่อเงินเดือนออก
ความกระจอกก็หายไป


หากคุณตัดสินใจจะหายไปจากชีวิตใคร
คุณต้องไปให้ไกลที่สุด
ไกลจนเมื่อคิดจะกลับมา
จนพบว่าคุณมาไกลเกินไปเกินกว่าที่จะย้อนกลับไป


4 คํา ที่ทำให้ผู้หญิงตัวใจเต้นแรงสุด
ไม่ใช่คำว่า “LOVE”
แต่เป็นคำว่า “SALE”


“ความดี” ของคน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนังหน้า
แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งมีค่า
ที่เราเรียกว่า “หัวใจ”


ความสำเร็จ
เมื่อมองจากที่ไกลๆจะมีชื่อว่า
“ความฝัน”
เมื่อเดินเข้าไปใกล้ จะเปลี่ยนชื่อเป็น
“เป้าหมาย”
และเมื่อมาอยู่ในมือเรา จะเรียกว่า
“ความสุข”


Never tell a story because it is true.
Tell it because it is a good story.
อย่าพูดทุกอย่าง เพียงเพราะว่ามันคือเรื่องจริง
แต่จงพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดี